logo2
فیلم های آموزش برنامه نویسی

-----------------------------------------------

** اسکریپت چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم؟ (آموزش کامل نصب اسکریپت) **

-----------------------------------------------

** (160 جلسه) آموزش کامل و 0 تا 100 برنامه نویسی PHP **

-----------------------------------------------

** دانلود فیلم آموزشی فتوشاپ فارسی **

-----------------------------------------------

توجه : سایت گرگان دی ال، به روزترین سایت دانلود رایگان نرم افزار افتتاح شد!

مطالب ما را دنبال کنید ...

Http://www.GorganDL.com

آخرین مطالب ارسال شده

پلاگین ها

Plugins

13

قالب ها

Themes

4

گرافیک

Graphic

0

 • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • نرم افزار اندروید

  Android Apps

  5

  بازی اندروید

  Android Games

  3

  مطالب بر اساس ماه

  آموزش مجازی

  تبلیغات

  پست ثابت

  برای ورود کلیک کنید

  تبلیغات

  پست ثابت

  برای ورود کلیک کنید

  فهرست کامل مطالب آموزش برنامه نویسی PHP از 0 تا 100 :

  فصل اول – مباحث اولیه برای آشنایی با php :

  جلسه اول – معرفی زبان PHP

  جلسه دوم – معرفی نرم افزار Wamp Server

  جلسه سوم – شروع کدنویسی PHP

  جلسه چهارم – نوشتن توضیحات در میان کدهای PHP

  جلسه پنجم – متغیرها در PHP

  جلسه ششم – ثابت ها (constants) در PHP

  جلسه هفتم – اجرای دستورات شرطی با دستور if در PHP

  جلسه هشتم – اجرای دستورات شرطی با دستور switch در PHP

  جلسه نهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور for در PHP

  جلسه دهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور while در PHP

  جلسه یازدهم – ساخت حلقه با استفاده از دستور do…while در PHP

  جلسه دوازدهم – توابع در PHP

  جلسه سیزدهم – آرایه ها در PHP

  جلسه چهاردهم – عملگرهای عددی ساده در PHP

  جلسه پانزدهم – عملگرهای تندنویسی در PHP

   

  فصل دوم – آرایه ها در PHP :

  جلسه شانزدهم – ساخت آرایه ها با تابع array در PHP

  جلسه هفدهم – آرایه های چند بعدی در PHP

  جلسه هجدهم – به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP

  جلسه نوزدهم – نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP

  جلسه بیستم – مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP

  جلسه بیست و یکم –  مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP

  جلسه بیست و دوم – حذف عنصرهای تکراری موجود در یک آرایه، با تابع array_unique در PHP

  جلسه بیست و سوم – نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP

  جلسه بیست و چهارم – چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و …) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP

  جلسه بیست و پنجم – قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP

   

  فصل سوم – انواع متغیرها و تبدیلات متغیرها در PHP :

  جلسه بیست و ششم – متغیرهای بولین (Boolean) در PHP

  جلسه بیست و هفتم – تعریف متغیرهای سراسری (global) در PHP

  جلسه بیست و هشتم – تعیین نوع یک متغیر با تابع gettype در PHP

  جلسه بیست و نهم – تغییر نوع یک متغیر با تابع settype در PHP

  جلسه سی ام – توابع مربوط به تعیین نوع متغیرها (به صورت : آیا عضو این نوع متغیرها هست یا خیر) در PHP

  جلسه سی و یکم – تشخیص تعریف یا عدم تعریف (وجود یا عدم وجود) یک متغیر، با تابع isset در PHP

  جلسه سی و دوم – نمایش نوع و مقدار یک متغیر (به صورت ساختاری)، با تابع var_dump در PHP

  جلسه سی و سوم – افزایش میزان اطلاعاتی که تابع var_dump نمایش می دهد، در PHP

  جلسه سی و چهارم – تشخیص تمامی متغیرهای تعریف شده تاکنون، با تابع get_defined_vars در PHP

  جلسه سی و پنجم – متغیرهای فوق سراسری (superglobal) در PHP

  جلسه سی و ششم – متغیر فوق سراسری $_REQUEST در PHP

   

  فصل چهارم – رشته ها (متن ها – strings) و کاراکترها در PHP :

  جلسه سی و هفتم – کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP

  جلسه سی و هشتم – شیوه های چاپ متن در خروجی PHP

  جلسه سی و نهم – اتصال دو رشته به هم در PHP

  جلسه چهل – تفاوت بین علامت ‘ (علامت single quotes) و علامت ” (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP

  جلسه چهل و یکم – حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته با تابع trim در PHP

  جلسه چهل و دوم – تبدیل کد ASCII به کاراکتر با تابع chr در PHP

  جلسه چهل و سوم – تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII (کد اسکی) با تابع ord در PHP

  جلسه چهل و چهارم – تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) با تابع strlen در PHP

  جلسه چهل و پنجم – تعیین استفاده از حروف بزرگ یا کوچک برای نمایش کاراکترهای یک رشته با توابع strtolower ، strtoupper ، ucfirst و ucwords در PHP

  جلسه چهل و ششم – جایگزین کردن یک کلمه به جای کلمه ای خاص از یک رشته با تابع str_replace در PHP

  جلسه چهل و هفتم – نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کلمه خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کلمه، با تابع strstr در PHP

  جلسه چهل و هشتم – نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کاراکتر خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کاراکتر، با تابع strchr در PHP

  جلسه چهل و نهم – ساخت یک رشته جدید با چندین بار تکرار کردن رشته ای دیگر، با تابع str_repeat در PHP

  جلسه پنجاه – پیدا کردن موقعیت یک کلمه در یک رشته، با تابع strpos در PHP

  جلسه پنجاه و یکم – ساخت زیر رشته از یک رشته، با تابع substr در PHP

  جلسه پنجاه و دوم – تعیین وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص در یک رشته (string)، با کدنویسی PHP

  جلسه پنجاه و سوم – تعریف دو تابع برای چک کردن اینکه آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته (یک عبارت) خاص می باشد یا خیر، در PHP

  جلسه پنجاه و چهارم – به دست آوردن بخش آخر یک آدرس، با تابع basename در PHP

  جلسه پنجاه و پنجم – چاپ کاراکترهای معنی دار HTML (کاراکترهای اختصاصی HTML) در خروجی، با تابع htmlspecialchars در PHP

  جلسه پنجاه و ششم – حذف تگ های HTML و PHP از یک رشته (string)، با تابع strip_tags در PHP

  جلسه پنجاه و هفتم – حذف تگ های HTML و PHP یک رشته (string)، به جز تعدادی تگ مورد نظرمان، با تابع strip_tags در PHP

  جلسه پنجاه و هشتم – ساخت یک id (عبارت منحصربفرد)، با تابع uniqid ، در PHP

   

  فصل پنجم – توابع در PHP :

  جلسه پنجاه و نهم – تعیین مقدار پیش فرض (default) برای ورودی های یک تابع، در PHP

  جلسه شصت – استفاده از return ، هنگام تعریف تابع در PHP

   

  فصل ششم – کوکی ها (cookie) در PHP :

  جلسه شصت و یکم – کوکی ها (cookie) در PHP

  جلسه شصت و دوم – خواندن کوکی ها (cookie) از کامپیوتر کاربر، در PHP

  جلسه شصت و سوم – حذف کردن کوکی ها (cookie) از کامپیوتر کاربر، در PHP

   

  فصل هفتم –  تاریخ و زمان در PHP :

  جلسه شصت و چهارم – تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP

  جلسه شصت و پنجم – نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP

  جلسه شصت و ششم – به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP

   

  فصل هشتم – عملیات های ریاضی در PHP :

  جلسه شصت و هفتم – عددها در PHP

  جلسه شصت و هشتم – محاسبه باقیمانده یک تقسیم با تابع fmod در PHP

  جلسه شصت و نهم – محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد با تابع abs در PHP

  جلسه هفتاد – توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) در PHP

  جلسه هفتاد و یکم – تعیین ماکزیمم بین دو عدد با تابع max در PHP

  جلسه هفتاد و دوم – تعیین مینیمم بین دو عدد با تابع min در PHP

  جلسه هفتاد و سوم – حذف قسمت اعشاری اعداد (گرد کردن اعداد) با توابع round ، ceil و floor در PHP

  جلسه هفتاد و چهارم – به دست آوردن جذر (رادیکال 2) یک عدد، با تابع sqrt در PHP

  جلسه هفتاد و پنجم – به توان رساندن یک عدد، با تابع pow در PHP

  جلسه هفتاد و ششم – تبدیل زاویه از رادیان (radian) به درجه (degree)، با تایع rad2deg در PHP

  جلسه هفتاد و هفتم – تبدیل زاویه از درجه (degree) به رادیان (radian)، با تایع deg2rad در PHP

  جلسه هفتاد و هشتم – تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary)، با تابع decbin در PHP

  جلسه هفتاد و نهم – تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal)، با تابع bindec در PHP

   

  فصل نهم – فرم ها در PHP :

  جلسه هشتاد – پردازش بر روی اطلاعات دریافتی از فرم ها (در حالت ارسال مقادیر فرم با روش POST)، با کدهای PHP

  جلسه هشتاد و یکم – ارسال مقادیر یک فرم به صفحه پردازش اطلاعات فرم، با روش GET ، در PHP

  جلسه هشتاد و دوم – ارسال مقدار یک متغیر PHP ، با فرم، به صورت مخفی (hidden) و با روش POST

  جلسه هشتاد و سوم – چک کردن انتخاب یا عدم انتخاب فایل توسط کاربر، برای فیلد (field) مربوط به انتخاب فایل در فرم (form)، در PHP

   

  فصل دهم – کار با عکس ها در PHP :

  جلسه هشتاد و چهارم – نمایش عکس ها با PHP

  جلسه هشتاد و پنجم – استفاده از تابع imagecreatetruecolor به جای تابع imagecreate ، برای ساختن عکس جدید، بدون خراب شدن رنگ ها، در PHP

  جلسه هشتاد و ششم – افزودن یک طرح (watermark – stamp) شامل متن و کادر مستطیلی و به صورت نیمه شفاف، بر روی یک عکس موجود، در PHP

  جلسه هشتاد و هفتم – به دست آوردن اندازه عرض (width) و ارتفاع (height) یک عکس، بر حسب پیکسل (px – pixel)، با توابع imagesx و imagesy در PHP

  جلسه هشتاد و هشتم – افزودن یک عکس بر روی یک عکس دیگر (watermark – stamp)، در PHP

  جلسه هشتاد و نهم – چسباندن دو عکس به یکدیگر، در جهت عمودی، در PHP

  جلسه نود – تبدیل متن به عکس، در PHP

   

  فصل یازدهم – کار با فایل ها و پوشه ها (folder) در PHP :

  جلسه نود و یکم – باز کردن و بستن یک فایل، با توابع fopen و fclose در PHP

  جلسه نود و دوم – ساخت یک فایل جدید، در PHP

  جلسه نود و سوم – نوشتن اطلاعات، در یک فایل موجود، با تابع fwrite در PHP

  جلسه نود و چهارم – حذف کردن یک فایل، با تابع unlink در PHP

  جلسه نود و پنجم – تغییر نام یک فایل، با تابع rename ، در PHP

  جلسه نود و ششم – آپلود (upload) یک فایل، در PHP

  جلسه نود و هفتم – آپلود (upload) همزمان چند فایل، در PHP

  جلسه نود و هشتم – افزایش حداکثر حجم قابل آپلود (upload) برای فایل ها، در PHP و اطمینان از قابل آپلود بودن فایل های بزرگ

  جلسه نود و نهم – به دست آوردن حجم یک فایل، با تابع filesize در PHP

  جلسه صد – کپی کردن یک فایل از یک فولدر، به درون یک فولدر دیگر (با نام جدید)، با دستور copy در PHP

  جلسه صد و یکم – از حالت فشرده در آوردن (unzip) یک فایل zip ، در PHP

  جلسه صد و دوم – فشرده کردن (zip کردن) یک پوشه (Folder) و تمام پوشه ها و فایل های درون آن، در PHP

  جلسه صد و سوم – باز کردن یک فایل متنی و جایگزین کردن برخی عبارت ها (رشته ها – strings) با عبارت های دیگر و ذخیره به صورت یک فایل جدید، با کدهای PHP

  جلسه صد و چهارم – به دست آوردن مسیر فولدر حاوی فایل فعلی (parent directory’s path)، با تابع dirname در PHP

  جلسه صد و پنجم – به دست آوردن لیست فایل های موجود در یک پوشه (Folder)، با تابع scandir در PHP

  جلسه صد و ششم – به دست آوردن لیست نام تمامی فایل ها و زیرپوشه های (subfolders) موجود در یک پوشه (folder-directory)، در PHP

  جلسه صد و هفتم – یافتن پوشه ها (Folders) یا فایل هایی که نام آنها در یک الگوی (pattern) مشخص صدق می کند، با تابع glob در PHP

  جلسه صد و هشتم – چک کردن اینکه آیا یک نام ذخیره شده به صورت یک رشته (string)، نام یک پوشه (Folder) می باشد یا خیر، با تابع is_dir در PHP

  جلسه صد و نهم – به دست آوردن پسوند یک فایل (نوع فایل)، بر اساس نام فایل (یا آدرس فایل)، با تابع pathinfo در PHP

  جلسه صد و دهم – تشخیص نوع (type) یک فایل (بر اساس انواع dir و file و fifo و …)، با تابع filetype در PHP

  جلسه صد و یازدهم – به دست آوردن نام یک فایل بدون پسوند آن، بر اساس نام فایل (یا آدرس فایل)، با تابع pathinfo در PHP

  جلسه صد و دوزادهم – به دست آوردن زمان آخرین بار دسترسی (access) به یک فایل، با تابع fileatime در PHP

  جلسه صد و سیزدهم – به دست آوردن زمان آخرین بار اصلاح (modify) یک فایل، با تابع filemtime در PHP

  جلسه صد و چهاردهم – به دست آوردن زمان آخرین بار ایجاد تغییر (change) در inode یک فایل، با تابع filectime در PHP

  جلسه صد و پانزدهم – منظور از inode یک فایل چیست ؟ (در PHP)

  جلسه صد و شانزدهم – ساخت یک پوشه (Folder) جدید، با تابع mkdir در PHP

  جلسه صد و هفدهم – حذف کردن یک پوشه (Folder)، با تابع rmdir در PHP

  جلسه صد و هجدهم – به دست آوردن اجازه های (permissions) مربوط به یک فایل، با تابع fileperms در PHP

  جلسه صد و نوزدهم – به دست آوردن مقدار فضای خالی یک فایل سیستمی (filesystem) یا یک درایو (disk partition)، با تابع disk_free_space در PHP

  جلسه صد و بیستم – به دست آوردن مقدار کل فضای (خالی و غیر خالی) یک فایل سیستمی (filesystem) یا یک درایو (disk partition)، با تابع disk_total_space در PHP

  جلسه صد و بیست و یکم – چک کردن مطابق بودن نام یک فایل (filename) و یا در کل، یک رشته (string)، با یک الگوی (pattern) مشخص، با تابع fnmatch در PHP

  جلسه صد و بیست و دوم – ساخت یک فایل به صورت موقتی (temporary)، با تابع tmpfile در PHP

  جلسه صد و بیست و سوم – ساخت لینک سخت (hard link) به یک فایل (وجود داشتن فایل با دو یا چند نام و در محل های مختلف، اما به صورت واحد و با اطلاعات یکسان، حتی در صورت تغییر دادن یکی از آنها)، با تابع link در PHP

  جلسه صد و بیست و چهارم – چک کردن وجود داشتن یک فایل، با تابع file_exists در PHP

   

  فصل دوازدهم – کار با ایمیل در PHP :

  جلسه صد و بیست و پنجم – ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP

   

  فصل سیزدهم – برنامه نویسی شیء گرا (OOP) در PHP :

  جلسه صد و بیست و ششم – برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming – OOP) در PHP

  جلسه صد و بیست و هفتم – ساخت یک شیء (object) توسط یک کلاس (class) در PHP

  جلسه صد و بیست و هشتم – اجرای توابع تعریف شده در شیء (object) در PHP

  جلسه صد و بیست و نهم – تعریف متغیر برای یک کلاس (class)، در PHP

   

  فصل چهاردهم – پردازش فایل های XML ، در PHP :

  جلسه صد و سی ام – پردازش بر روی اطلاعات فایل های XML ، با SimpleXML در PHP

   

  فصل پانزدهم –  امنیت در PHP :

  جلسه صد و سی و یکم – حمله XSS ، در PHP و نکات امنیتی مرتبط با آن

   

  فصل شانزدهم – پیاده سازی درگاه های پرداخت آنلاین، با کدهای PHP :

  جلسه صد و سی و دوم – استفاده از درگاه پرداخت وجه پارس پال (ParsPal) برای سایت خود، با استفاده از Post Service ، با کدهای PHP

   

  فصل هفدهم – خطاها و خطایابی در PHP :

  جلسه صد و سی و سوم – استفاده از Xdebug برای خطایابی (debug) کدهای PHP و همچنین ردیابی و مشاهده کدهای PHP اجرا شده (روند اجرای کدها)

   

  فصل هجدهم – کار با نرم افزار شبیه ساز سرور wampserver :

  جلسه صد و سی و چهارم – برطرف کردن خطاهایی که هنگام وارد کردن (import) یک فایل پایگاه داده بزرگ در phpmyadmin ، با آنها روبرو می شویم، در شبیه ساز Wampserver

   

  فصل نوزدهم – کار با نرم افزار شبیه ساز سرور XAMPP :

  جلسه صد و سی و پنجم – برطرف کردن خطاهایی که هنگام وارد کردن (import) یک فایل پایگاه داده بزرگ در phpmyadmin ، با آنها روبرو می شویم، در شبیه ساز XAMPP

   

  فصل بیستم – کتابخانه CURL در PHP :

  جلسه صد و سی و ششم – دریافت پاسخ یک صفحه اینترنتی (یک URL)، بر اساس روش GET ، با استفاده از کتابخانه CURL ، در PHP

  جلسه صد و سی و هفتم – دریافت پاسخ یک صفحه اینترنتی (یک URL)، بر اساس روش POST ، با استفاده از کتابخانه CURL ، در PHP

   

  فصل بیست و یکم – ساختار JSON در PHP :

  جلسه صد و سی و هشتم – تبدیل یک آرایه (Array) به ساختار JSON ، با استفاده از تابع json_encode ، در PHP

  جلسه صد و سی و نهم – تبدیل یک رشته (string) با ساختار json به یک آرایه (Array)، در PHP

   

  فصل بیست و دوم – مباحث عمومی در PHP :

  جلسه صد و چهلم – دستورات تک خطی و دستورات چند خطی (بلوک دستور) در PHP

  جلسه صد و چهل و یکم – تولید اعداد تصادفی، با تابع rand در PHP

  جلسه صد و چهل و دوم – به دست آوردن آدرس URL فعلی (آدرس اینترنتی صفحه فعلی) با کدنویسی PHP

  جلسه صد و چهل و سوم – مشاهده اطلاعات مربوط به نسخه PHP نصب شده بر روی سیستم، با تابع phpinfo در PHP

  جلسه صد و چهل چهارم – ساخت حلقه بر اساس عناصر یک آرایه، با دستور foreach در PHP

  جلسه صد و چهل و پنجم – رفتن به گام بعدی حلقه (در for یا while یا foreach)، با دستور continue در PHP

  جلسه صد و چهل و ششم – توقف اجرای دستورات و گام های بعدی حلقه (در for یا while یا foreach) و عبور از آن، با دستور break در PHP

  جلسه صد و چهل و هفتم – اشاره گرها (pointers) در PHP

  جلسه صد و چهل و هشتم – ارسال مقدار متغیرها، از یک صفحه به صفحه ای دیگر، با روش GET در PHP

  جلسه صد و چهل و نهم – نحوه ارسال متغیرها با روش GET ، در صورت وجود کاراکترهای غیر مجاز برای URL صفحه، با تابع urlencode در PHP

  جلسه صد و پنجاهم – جلسه ها (session) ، در PHP

  جلسه صد و پنجاه و یکم – اجرای کدهای قرار گرفته در یک فایل دیگر، با دستور include در PHP

  جلسه صد و پنجاه و دوم – اجرا شدن کدها، تنها در برخی از صفحات خاص سایت، با PHP

  جلسه صد و پنجاه و سوم – رفتن به صفحه جدید، با دستور header در PHP

  جلسه صد و پنجاه و چهارم – توقف کامل اجرای ادامه کدها، با تابع die در PHP

  جلسه صد و پنجاه و پنجم – نمایش صفحه ای از سایتی دیگر، درون سایت خود، با کدهای PHP

  جلسه صد و پنجاه و ششم – نمایش رتبه الکسا (Alexa Rank) و رتبه الکسا در کشور (Country Rank)، برای یک سایت، با کدهای PHP

  جلسه صد و پنجاه و هفتم – پاک کردن حافظه cache ناشی از برخی تابع های PHP ، با تابع clearstatcache در PHP

  جلسه صد و پنجاه و هشتم – توقف موقتی اجرای ادامه کدهای صفحه، به مدت چند ثانیه، با تابع sleep در PHP

  جلسه صد و پنجاه و نهم – نمایش سورس کد (Source Code) فایل فعلی (فایل PHP در حال اجرا)، با تابع show_source ، در PHP

  جلسه صد و شصت – مشاهده و یا تغییر مشخصه های ذخیره شده در فایل php.ini ، با کدنویسی، در PHP

   

   

  این لیست هر چند وقت آپدیت می شود و مطالب آموزشی جدیدتری اضافه خواهد شد.

  لینک ثابت پست : http://www.scriptbaran.com/php-tutorial-list

  جعبه دانلود

  ورژن :

  پسورد فایل ها : www.scriptbaran.com

  قابل توجه مدیران وبسایت های ایرانی : تمامی مطالب سایت اسکریپت باران بصورت اختصاصی ترجمه و منتشر می شوند و کپی برداری از آن ها فقط با ذکر نام منبع مجاز است.

  • 1. از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید ؛ پرسش های غیرمرتبط را در انجمن مطرح کنید
  • 2. در خواست های خود برای اسکریپت ها و افزونه ها را فقط از طریق تماس با ما ارسال کنید.
  • 3. فقط فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید.
  • 4. قبل از ارسال کامنت حتما متن پست + نظرات سایر دوستان را بخوانید .
  • 5. نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .

  1. مینا گفت:

   با سلام و خسته نباشی فایل دانلود موجود نمیباشد و همچنین از سایت خوبتون تشکر میکنم

  دیدگاه شما

  ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید. یا اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

  به اسکریپت باران امتیاز دهید